DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı
1952 yılından beri Gümrük Müşavirliği hizmetlerinde bulunan ID Gümrük Müşavirliği, deneyimli kadrosu ve güçlü teknolojik donanımı ile dış ticaret şirketlerine ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda "Dış Ticaret İşlemleri" nin tüm aşamalarında hizmet vermektedir. • İthalat Hizmetlerimiz
• İhracat Hizmetlerimiz
• Diğer Gümrük Hizmetlerimiz
• Nakliye Organizasyonu
• Dış Ticaret Banka Hizmetlerimiz
• Danışmanlık Hizmetlerimiz
• Destek Hizmetlerimiz

Diğer Hizmetlerimiz
Sonradan Kontrole Yönelik Gümrük İşlemleri Değerlendirmesi Bu program dahilinde geçmiş yıllardaki işlemleriniz incelenerek gümrük işlemlerinizin mevzuata uygunluğu kontrol edilir. Müşterimizin gerçekleştirdiği dış ticaret işlemleri, ilgili döneme ait mevcut kuralların, mevzuat penceresinden ve gümrükleme işlemlerine etkisi ile gümrük beyannameleri gözden geçirilerek, gümrük ve dış ticaret mevzuatına uygunluğu belirlenir. Şöyle ki, - Dış ticaret sözleşmelerinin içeriği ve mevzuat ile irtibatı,
- Dış ticaret sözleşmelerinin gümrük beyanlarına uyumu,
- Mevcut eşya, nakit ve belge akımının tespiti ile gümrük sürecinin analizi,
- Transfer fiyatlaması,
- Lisans-royalty ödemeleri,
- Eşyanın sınıflandırılması ve bağlı mevzuat,
- Eşyanın vergilendirmesi ve kıymet, menşe gibi unsurlar,
- Mali mevzuat ile gümrük işlemlerinin uyumu

Sonradan Kontrol Denetim Danışmanlığı
“Sonradan Kontrol Denetimi” kapsamında yer alan işletmelere bu sürecin yönetilmesinde verilecek hizmetler,
- Denetimde bahsi geçen konuların risk analizi,
- İlgili beyannamelerin incelenmesi,
- Risk oluşmadan önce olasılıkların belirlenmesi ve mevcut riskin yönetilmesi, işletme yönetimine rapor hazırlanması,
- Denetimden sorumlu yetkililerle iletişimde bulunulması ve raporlamada destek hizmetleri,
- İşletmenin vekili olarak, denetimden sorumlu yetkililerle olan sürecin yürütülmesi,
- Tüm görüşmelerde katılım desteği,
- Raporda yer alan konuların değerlendirilmesi, itirazın hazırlanması hizmetleri,
- Uzlaşma için gerekli hazırlıkların yürütülmesi.

Risk Analizi ve Yönetimi
Denetim faaliyetleri sonucunda riskli alanlar belirlenerek sorunların işletmeye zarar vermeden veya en az zarar ile giderilmesi amaçlanır. Mevcut verilere göre hazırlanan risk analiz dosyasındaki değerlendirmeler sonucunda, olası riskler ve çözüme yönelik aksiyon planımız müşterimizle paylaşılır.
- Riskin mali, idari ve yargı boyutu,
- Riskin bertaraf edilebilme ve/veya etkisinin minimum düzeye indirilebilirliği.

Uyuşmazlık ve Kriz Yönetimi
- Kamu kuruluşları ile yaşanan uyuşmazlıklarda (inceleme-soruşturma-para cezası),
- Kanunen mevcut durumun tespiti,
- İdari itiraz ve yargı aşamasında başvurunun hazırlanması ve yargı sürecinin vekil hukuk müşavirlerimizce yürütülmesi,
- Bu mümkün değilse, emsal kararların araştırılarak başvurunun idari seviyede giderilmesi.

Üçüncü Taraflarla İlişki Yönetimi
Firmaların gümrük müşavirleri, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, antrepo işleticileri, nakliyecilerinden hizmet alımına ilişkin kriterlerin belirlenmesi, şartname ve sözleşmenin hazırlanması, hizmet kalitesinin standardının belirlenmesi konularında destek olunmaktadır.

Mevzuat Danışmanlığı
Firmaların gümrük ve dış ticaret işlemlerinin planlanması ile uygulamada kılavuzluk etmek. Güncel mevzuat desteğiyle, gümrük ve dış ticaret alanındaki gelişmeleri eş zamanlı olarak firmalara destek vermekteyiz.
- Gümük rejimleriyle ilgili danışmanlık,
- İthalatta dolaylı vergiler ve fonlarla ilgili danışmanlık,
- Tarife, kıymet, menşe gibi gümrük tekniği ile ilgili danışmanlık.


ADRESİMİZ

ID Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti Küçükbakkalköy Cad. Brandium Rezidans R1 Blok Kat :10 D:117 –Ataşehir İSTANBUL-TÜRKİYE
Phone : +90 216 290 51 81
Fax: : +90 216 290 51 83